Preis

Larnaca Airport

Preise von und nach Larnaca Airport

Region ( 4 Sitzplätze)  ( 4 Sitzplätze)

VIP

( 6 Sitzplätze) (6 Sitzplätze)

VIP

( 8 Sitzplätze)
Larnaca 15 € 20 € 20 € 30 € 25 €
Larnaca Bay 17 € 25 € 25 € 30 € 30 €
Ayia Napa 40 € 45 € 60 € 65 € 70 €
Nicosia 40 € 45 € 60 € 65€ 70 €
Paphos 85 € 90 € 100 € 120 € 110 €
Pissury 75 € 80 € 90 € 100 € 100 €
Polis 120 € 130 € 140 € 160 € 160 €
Limassol 45 € 50 € 65 € 70 € 75 €
Coral Bay 100 € 110 € 110 € 130 € 120 €
Platres/Trodos 80 € 90 € 100 € 100 € 120 €
Aldiana Hotel 20 € 25 € 25 € 30 € 30 €
Aphrodite Hills 75 € 80 € 90 € 100 € 100 €
Paralimni 45 € 50 € 65 € 70€ 75 €
Famagusta 80 € 90 € 100 € 100 € 110 €
Kyrenia 90 € 100 € 100 € 130 € 110 €
Airport Ercan 75 € 85 € 90 € 120 € 110 €
Bogazy 90 € 100 € 110 € 130 € 130 €

Paphos airport

Preise von und nach Paphos airport

Region ( 4 Sitzplätze) ( 4 Sitzplätze)

VIP

 ( 6 Sitzplätze)  ( 6 Sitzplätze)

VIP

 ( 8 Sitzplätze)
Paphos 35 € 45 € 40 € 50 € 60 €
Coral Bay 40 € 50 € 40 € 55 € 65 €
Latsi (Polis) 55 € 65 € 70 € 80 € 90 €
Limassol 60 € 70 € 70 € 80 € 90 €
Nicosia 130 € 140 € 140 € 150 € 160 €
Ayia Napa 130 € 140 € 140 € 150 € 160 €
Protaras 135 € 145 € 145 € 155 € 165 €
Pissury 50 € 60 € 60 € 70 € 80 €
Platres 70 € 80 € 90 € 100 € 110 €
Aphrodite Hills 50 € 60 € 50 € 60 € 70 €
Larnaca 95 € 105 € 110 € 120 € 130 €

Ayia Napa

Preise von und nach Ayia Napa

Region  ( 4 Sitzplätze)  ( 4 Sitzplätze)

VIP

( 6 Sitzplätze)  ( 6 Sitzplätze)

VIP

( 8 Sitzplätze)
Larnaca 45 € 50 € 60 € 65 € 75 €
Nicosia 70 € 80 € 100 € 100 € 110 €
Limassol 80 € 90 € 120 € 130 € 140 €
Paphos 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €
Polis (Latsi) 180 € 170 € 190 € 200 € 210 €

Protaras

Preise von und nach Protaras

Region ( 4 Sitzplätze) ( 4 Sitzplätze)

VIP

( 6 Sitzplätze)  ( 6 Sitzplätze)

VIP

( 8 Sitzplätze)
Larnaca 50 € 60 € 65 € 70 € 80 €
Nicosia 85 € 95 € 105 € 105 € 115 €
Limassol 90 € 100 € 125 € 135 € 145 €
Paphos 135 € 135 € 145 € 155 € 165 €
Polis (Latsi) 170 € 180 € 195 € 205 € 215 €

Nicosia

Preise von und nach Nicosia

Region ( 4 Sitzplätze)  ( 4 Sitzplätze)

VIP

( 6 Sitzplätze) ( 6 Sitzplätze)

VIP

 ( 8 Sitzplätze)
Larnaca 40 € 45 € 60 € 65 € 70 €
Ayia Napa 70 € 80 € 100 € 100 € 110 €
Limassol 80 € 90 € 120 € 130 € 140 €
Paphos 120 € 130 € 150 € 160 € 170 €
Polis (Latsi) 150 € 160 € 170 € 170 € 190 €
Protaras 85 € 95 € 105 € 105 € 115 €

Limassol

Preise von und nach Limassol

Region  (4 Sitzplätze)  ( 4 Sitzplätze)

VIP

 ( 6 Sitzplätze)  ( 6 Sitzplätze)

VIP

 ( 8 Sitzplätze)
Larnaca 50 € 55 € 65 € 75 € 75 €
Ayia Napa 80 € 90 € 120 € 130 € 140 €
Nicosia 80 € 90 € 120 € 130 € 140 €
Paphos 50 € 60 € 70 € 80 € 80 €
Polis (Latsi) 100 € 110 € 130 € 140 € 140 €
Protaras 90 € 100 € 125 € 135 € 145 €